TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ, NGÀNH VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ TRONG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 63,348

Ngày đăng: 08/06/2020

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ, NGÀNH VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ TRONG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới, ngày 4/2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 08/CT-TTg, quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành và chính quyền các cấp. Mặc dù công tác phòng, chống bạo lực gia đình đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập như: tình trạng bạo lực gia đình còn diễn ra ở nhiều nơi với các đối tượng khác nhau; tính chất của các vụ việc ngày càng tinh vi, phức tạp, khó lường.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?