TỌA ĐÀM "DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG" HƯỞNG ỨNG NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM 15/3

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 26,022

Ngày đăng: 01/07/2021

TỌA ĐÀM "DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG" HƯỞNG ỨNG NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM 15/3

hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 nhằm định hướng, đề cao trách nhiệm xã hội cũng như ghi nhận tiến bộ của doanh nghiệp trong việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng; xây dựng văn hóa tiêu dùng lành mạnh; nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội liên quan trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Truyền hình Quốc hội và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức Toạ đàm với chủ đề “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?