ĐẠI HỌC VĂN HIẾN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,132

ĐẠI HỌC VĂN HIẾN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Đại học Văn hiến vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?