NGÀY HỘI PHỎNG VẤN - TUYỂN DỤNG 2018

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 20,917

31/10/2018

NGÀY HỘI PHỎNG VẤN - TUYỂN DỤNG 2018

Ngày hội Phỏng vấn - Tuyển dụng là chương trình thường niên do Trung tâm Hỗ trợ Học sinh - Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Năm nay là năm thứ 18 chương trình được diễn ra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?