NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG DU LỊCH - NHÀ HÀNG VÀ KHÁCH SẠN

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,919

Ngày đăng: 12/10/2018

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG DU LỊCH - NHÀ HÀNG VÀ KHÁCH SẠN

Theo thống kê từ Tổng cục du lịch , mỗi năm ngành du lịch và nhà hàng khách sạn cần 40.000 lao động nhưng chỉ có 20.000 lao động tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo trên cả nước. Đến năm 2022, nhu cầu lao động của ngành du lịch là hơn 4 triệu lao động và 1,6 triệu việc làm trực tiếp vì thế nhu cầu nguồn nhân lực trong ngành du lịch Việt Nam rất lớn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu năm 2018 là đón 7,5 triệu khách quốc tế nên nhóm ngành du lịch và nhà hàng khách sạn có nhu cầu tuyển dụng lao động cao. Với mong muốn mang lợi ích cho xã hội trong việc là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên phối hợp với trang Chefjob.vn thực hiện Ngày hội tuyển dụng theo chuyên ngành lần đầu tiên dành riêng cho nhóm Du lịch - nhà hàng - khách sạn .

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?