PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN HỮU CHÂU - TRƯỞNG NAM CỐ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN HỮU THỌ

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 15,865

06/10/2018

PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN HỮU CHÂU - TRƯỞNG NAM CỐ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN HỮU THỌ

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ cương vị công tác nào và cả khi đã về hưu, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đều để lại những dấu ấn quan trọng, những tình cảm chân thành với đồng bào, đồng chí, đặc biệt với những người dân tại nơi mà ông sinh sống. Không phải chỉ vậy, mà dường như ở bất cứ đâu, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng để lại những ký ức và tình cảm tốt đẹp. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại TPHCM với sự chia sẻ ngay sau đây của ông Nguyễn Hữu Châu – trưởng nam của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, cố Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - cũng sẽ mang lại những câu chuyện xúc động về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?