DOANH NGHIỆP VIỆT CHUYỂN ĐỔI SỔ, CƠ HỘI NHIỀU HƠN THÁCH THỨC

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,504

Ngày đăng: 03/11/2018

DOANH NGHIỆP VIỆT CHUYỂN ĐỔI SỔ, CƠ HỘI NHIỀU HƠN THÁCH THỨC

Vừa qua, tại TPHCM, Diễn đàn kinh tế số Việt Nam 2018 khai mạc với nhiều vấn đề về thách thức và giải pháp chiến lược cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?