XỬ LÝ BÙN THẢI VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 30,144

13/11/2018

XỬ LÝ BÙN THẢI VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH

Quản lý rác thải nói chung, các loại bùn thải nói riêng hiện nay là vấn đề nan giải đối với các đô thị. Ở TP. Hồ Chí Minh, một siêu đô thị với trên 10 triệu dân, bùn thải phát sinh hàng ngày với khối lượng lớn đang đặt ra những yêu cầu cấp bách về thu gom và xử lý nhằm làm giảm thiểu tác hại đến môi trường. Tái chế bùn thải thành sản phẩm có ích thay vì chôn lấp thông thường là một hướng đi đáng khích lệ đối với các đơn vị chuyên ngành xử lý rác thải, bùn thải hiện nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?