HỘI NGHỊ “NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG – SEA 2018”

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 22,180

15/12/2018

HỘI NGHỊ “NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG – SEA 2018”

Thực hiện chủ trương Quốc tế hóa Đại học của Bộ Giáo và Đào tạo và nhằm thắt chặt và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh (Việt Nam) Trường Đại học Okayama (Nhật Bản) và Trường Đại học Queensland (Úc) đồng tổ chức Hội nghị quốc tế năm 2018 với chủ đề “Nông nghiệp và Môi trường bền vững– SAE lần 2 năm 2018”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?