TRÒ CHUYỆN CÙNG NHÀ THƠ NGUYỄN PHONG VIỆT - XIN CHÀO NHỮNG BUỔI SÁNG

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,036

TRÒ CHUYỆN CÙNG NHÀ THƠ NGUYỄN PHONG VIỆT - XIN CHÀO NHỮNG BUỔI SÁNG

Trò chuyện cùng nhà thơ Nguyễn Phong Việt về quyển sách vừa ra mắt Xin chào những buổi sáng và cách nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách ở trẻ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?