CUỘC SỐNG CỦA TÂN BINH TRONG QUÂN NGŨ

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,593

27/07/2018

CUỘC SỐNG CỦA TÂN BINH TRONG QUÂN NGŨ

Môi trường quân đội là nơi để các thanh niên rèn luyện những phẩm chất, nhân cách cần tiết để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Đất nước

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?