QUẢNG TRỊ THÁNG 7 TRI ÂN: GHI NHẬN TỪ NGHĨA TRANG LIỆT SỸ TRƯỜNG SƠN

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,576

27/07/2018

QUẢNG TRỊ THÁNG 7 TRI ÂN: GHI NHẬN TỪ NGHĨA TRANG LIỆT SỸ TRƯỜNG SƠN

Quảng Trị là địa phương trực tiếp vinh dự được thay mặt cả nước chăm lo hàng ngàn phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại 72 nghĩa trang, trong đó có 2 nghĩa trang liệt sĩ cấp Quốc gia Trường Sơn và Đường 9.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?