THÊM CƠ HỘI HỌC TẬP QUỐC TẾ CHO HỌC VIÊN NGÀNH DỊCH VỤ, ẨM THỰC

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 16,964

Ngày đăng: 07/08/2018

THÊM CƠ HỘI HỌC TẬP QUỐC TẾ CHO HỌC VIÊN NGÀNH DỊCH VỤ, ẨM THỰC

Quốc tế hoá trong giáo dục – đào tạo đang trở thành xu hướng phát triển của nhiều trường, đơn vị đào tạo hiện nay. Với định hướng này, người học có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm, học tập theo những chương trình đào tạo chuẩn quốc tế; các trường, đơn vị đào tạo cũng khẳng định được vị thế và uy tín của mình.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?