ĐẢM BẢO AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN TRONG MÙA LŨ TẠI HUYỆN ĐẦU NGUỒN HỒNG NGỰ

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,875

25/09/2018

ĐẢM BẢO AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN TRONG MÙA LŨ TẠI HUYỆN ĐẦU NGUỒN HỒNG NGỰ

Với sự ứng biến, hỗ trợ kịp thời, từ đầu mùa lũ đến nay, Công ty điện lực Huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ điện sinh hoạt cho người dân. Đồng thời luôn đảm bảo vấn đề an toàn mạng lưới điện tai khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của cơn lũ năm nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?