TRUNG TÂM PHÂN PHỐI GỖ HỢP PHÁP LỚN NHẤT VIỆT NAM ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,549

Ngày đăng: 31/01/2019

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI GỖ HỢP PHÁP LỚN NHẤT VIỆT NAM ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Công ty cổ phần Tavico đã thành lập và đưa vào họat động Trung tâm phân phối gỗ hợp pháp lớn nhất Việt Nam . Đây là nơi chuyên nhập các nguồn gỗ hợp pháp từ các quốc gia quản trị rừng tốt nhất trên thế giới

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?