KIÊN GIANG: DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,997

Ngày đăng: 18/11/2019

KIÊN GIANG: DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO

Trong điều kiện nguồn kinh phí của Nhà nước đầu tư vào phong trào thể dục thể thao còn hạn hẹp, thì nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn, chung tay cùng Nhà nước đầu tư vào lĩnh vực này. Đó chính là hiệu quả từ các chính sách xã hội hóa mà nhiều địa phương trên cả nước đang thực hiện. Tại tỉnh Kiên Giang, hiện có nhiều doanh nghiệp tâm huyết, sẵn sàng tạo mọi điều kiện cần thiết để phong trào thể dục thể thao ở địa phương được phát triển mạnh mẽ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?