THÚC ĐẨY MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM - CANADA

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 15,745

Ngày đăng: 24/11/2019

THÚC ĐẨY MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM - CANADA

Việt Nam và Canada luôn duy trì mối quan hệ thân thiết, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Những dấu ấn đặc biệt trong mối quan hệ hơn 45 năm ngoại giao đã trở thành động lực tích cực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?