TIẾP TỤC MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM HIV

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 12,398

Ngày đăng: 28/11/2019

TIẾP TỤC MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM HIV

PrEP là một chương trình dự phòng trước phơi nhiễm HIV dành cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV cao. Sau một năm triển khai mở rộng tại 11 tỉnh, thành tại Việt Nam, tại Hội thảo “PrEP Việt Nam: Một năm nhìn lại và hướng tới tương lai” do Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức, các đại biểu đã chia sẻ kết quả đánh giá chương trình PrEP, đồng thời công bố mở rộng thêm 15 tỉnh, thành mới tại Việt Nam, coi đây là một phần của cam kết quốc gia nhằm chấm dứt HIV vào năm 2030.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?