TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM HOÀN THÀNH XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,635

Ngày đăng: 12/11/2019

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM HOÀN THÀNH XÂY DỰNG LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

Nếu như trước đây, một sự cố điện phải mất vài giờ để xử lý thì giờ đây chỉ cần vài phút là có thể đóng điện trở lại. Sự thay đổi đáng kể này có được là do Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVN HCMC) đã thực hiện thành công việc xây dựng lưới điện thông minh, góp phần vào việc triển khai Đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025” của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?