TRAO QUỸ HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH VƯỢT KHÓ, HỌC TỐT

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 14,163

Ngày đăng: 25/11/2019

TRAO QUỸ HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH VƯỢT KHÓ, HỌC TỐT

Qũy học bổng “Vì tương lai Việt Nam” do Báo Khăn Quàng Đỏ - Mực Tím thành lập từ năm 1995 nhằm hỗ trợ những học trò giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2019, Quỹ học bổng “Vì tương lai Việt Nam” tiếp tục trao tặng 600 suất cho học sinh vượt khó học tốt khắp các tỉnh thành.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?