ĐỘC ĐÁO TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NẤM Ở VQG CÁT TIÊN

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,214

Ngày đăng: 22/03/2019

ĐỘC ĐÁO TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NẤM Ở VQG CÁT TIÊN

Đa dạng sinh học ở VQG Cát Tiên đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt trong các ngành kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản. Cùng với sự đa dạng lớn về nguồn tài nguyên động vật, thực vật đã được điều tra kỹ lưỡng kể từ những ngày đầu thành lập, khu hệ nấm lớn còn ít được quan tâm nghiên cứu. Những nghiên cứu đầu tiên được bắt đầu thực hiện từ năm 2002, đến nay tại VQG Cát Tiên đã hình thành một đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu dần đáp ứng công tác nghiên cứu và bảo tồn các loài nấm lớn. Qua nghiên cứu về đa dạng sinh học nấm cho thấy, đây quả thực là một vùng sinh thái đặc sắc với đặc điểm điển hình chỉ có thể tìm thấy ở VQG Cát Tiên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?