NINH THUẬN TẬP TRUNG NGĂN CHẶN VÀ CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG TÀU CÁ KHAI THÁC HẢI SẢN TRÁI PHÉP Ở VÙNG BIỂN NƯỚC NGOÀI

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 16,900

Ngày đăng: 17/03/2019

NINH THUẬN TẬP TRUNG NGĂN CHẶN VÀ CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG TÀU CÁ KHAI THÁC HẢI SẢN TRÁI PHÉP Ở VÙNG BIỂN NƯỚC NGOÀI

Thưa quí vị, để góp phần khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với hoạt động thủy sản Việt Nam, từng bước thúc đẩy kinh tế biển phát triển bền vững, tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp ( IUU ), không báo cáo và không theo quy định. Phóng sự sau đây của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ đề cập vấn đề này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?