SẮP CÓ TRUNG TÂM BẢO TỒN GIEN ĐẦU TIÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,518

Ngày đăng: 24/04/2019

SẮP CÓ TRUNG TÂM BẢO TỒN GIEN ĐẦU TIÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Khoa Công nghệ sinh học, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM vừa được phê duyệt 30 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm bảo tồn nguồn gen động vật quý của Việt Nam. Nhiệm vụ của Trung tâm Bảo tồn nguồn gien động vật quý hiếm là thu thập tất cả nguồn gen động vật quý hiếm của Việt Nam thông qua mô, tế bào sinh dưỡng..., sau đó tái biệt hóa thành tế bào gốc để giữ lâu dài và vĩnh viễn bằng phương pháp tế bào gốc vạn năng cảm ứng hoặc tế bào gốc phôi nhân bản

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?