TỔ CHỨC TUẦN LỄ GIÁO DỤC QUỐC TẾ PHÁT HUY SÂN CHƠI TƯƠNG TÁC TRI THỨC - KỸ NĂNG CHO THIẾU NHI

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 12,561

Ngày đăng: 20/05/2019

TỔ CHỨC TUẦN LỄ GIÁO DỤC QUỐC TẾ PHÁT HUY SÂN CHƠI TƯƠNG TÁC TRI THỨC - KỸ NĂNG CHO THIẾU NHI

Tuần lễ Giáo dục Quốc tế Vietopia 2019 đã thu hút hàng chục đơn vị giáo dục và hàng ngàn gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng đến tham dự, tạo nên sự kết nối trong việc chia sẻ xu hướng giáo dục hiện đại, hấp dẫn trẻ em, đặc biệt phải kể đến các sân chơi tương tác nhằm hạn chế việc lạm dụng các thiết bị điện tử cho chính các em.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?