CHUYỂN ĐỔI QUAN HỆ LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VÀ KHUNG PHÁP LÝ TẠI VN VÀ CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,382

Ngày đăng: 16/07/2019

CHUYỂN ĐỔI QUAN HỆ LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VÀ KHUNG PHÁP LÝ TẠI VN VÀ CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI

Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh phối hợp Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về “Thách thức toàn cầu và ứng phó của địa phương: Chuyển đổi Quan hệ lao động công nghiệp và Khung pháp lý tại Việt Nam và các nền kinh tế mới nổi”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?