ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI TP.HCM

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,840

Ngày đăng: 08/07/2019

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là đi đầu cả nước trong việc xây dựng các chính sách cụ thể áp dụng giảm nghèo đa chiều (Giáo dục, chăm sóc sức khỏe, việc làm, bảo hiểm xã hội, điều kiện sống và tiếp cận thông tin) ưu tiên đến các nhóm nghèo và cận nghèo đa chiều của toàn thành phố, kể cả dân nhập cư. Vì vậy sự quan tâm và hỗ trợ từ các tổ chức Quốc tế, Phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên lĩnh vực giảm nghèo đa chiều của Thành phố rất được quan tâm đẩy mạnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?