GÓC LUẬT SƯ - HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 12,436

Ngày đăng: 15/07/2019

GÓC LUẬT SƯ - HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Hiện nay, theo thực tiễn và khoa học pháp lý ghi nhận bốn phương thức giải quyết tranh chấp như sau: Thương lượng ; Hòa giải thương mại; Trọng tài thương mại; Tòa án. Trong đó, hòa giải thường mại là phương thức giải quyết tranh chấp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn vì đáp ứng được những yêu cầu nêu trên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?