TÌNH HÌNH KT-XH TỈNH BÌNH DƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,196

Ngày đăng: 05/07/2019

TÌNH HÌNH KT-XH TỈNH BÌNH DƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Theo báo cáo, trong quý II/2019, các cơ quan báo chí Trung Ương trong và ngoài tỉnh Bỉnh Dương kịp thời thông tin, phản ánh đầu đủ, đúng định hướng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh diễn ra trong cả nước và trong tỉnh. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?