TPHCM QUYẾT TÂM TRỞ THÀNH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 13,647

Ngày đăng: 18/07/2019

TPHCM QUYẾT TÂM TRỞ THÀNH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Kể từ sau Nghị quyết Trung ương 11, thị trường tài chính được xác định là 1 trong 5 loại thị trường quan trọng, giúp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Tại TPHCM, thị trường tài chính được xác định là 1 trong 9 ngành dịch vụ trọng yếu của TPHCM với mức tăng trưởng bình quân 8,8%/năm và chiếm tỷ trọng 5,7% GRDP của TPHCM. Tuy nhiên, nhìn chung thị trường tài chính TPHCM vẫn còn nhiều khó khăn. Lực cản lớn nhất là TPHCM chưa thể hình thành nên một trung tâm tài chính. Một lần nữa, mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế đã được UBND TPHCM đưa ra thảo luận. v

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?