Ý KIẾN CỬ TRI VỀ KHÔNG PHÂN BIỆT GIÁ TRỊ VĂN BẰNG

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,184

Ngày đăng: 13/07/2019

Ý KIẾN CỬ TRI VỀ KHÔNG PHÂN BIỆT GIÁ TRỊ VĂN BẰNG

Từ ngày 01/07/2019, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (được Quốc hội thông qua tháng 11/2018) bắt đầu có hiệu lực thi hành với nhiều điểm đáng chú ý. Trong đó, giáo dục đại học đã không còn phân biệt bằng cấp giữa các hình thức đào tạo. Bằng đại học dù được đào tạo chính quy hay tại chức, từ xa, liên thông đều có giá trị ngang nhau. Với quy định mới này thì những người đã hoặc đang theo học các hình thức đào tạo khác nhau sẽ suy nghĩ như thế nào? Chúng ta hãy cùng lắng nghe một số ý kiến mà phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận được.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?