HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM ĐÁNH GIÁ VỀ LUẬT KIẾN TRÚC

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 13,810

Ngày đăng: 17/08/2019

HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM ĐÁNH GIÁ VỀ LUẬT KIẾN TRÚC

Trong những năm qua, nền kiến trúc Việt Nam và đội ngũ kiến trúc sư đã có những bước phát triển quan trọng, có đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật. Tuy nhiên, quá trình này còn nhiều hạn chế, bất cập. Do vậy, việc ban hành Luật Kiến trúc là cần thiết, nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Kỳ họp thứ 7, QH khóa 14 vừa qua đã thông qua Luật Kiến trúc. Theo dự kiến, luật Kiến trúc có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?