GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 12,821

Ngày đăng: 30/09/2019

GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ

Theo thống kê của Ủy ban Châu Âu, ước tính khoảng 8,3 tỷ tấn sản phẩm nhựa đã sản xuất đến năm 2018. Hằng năm, tổng cộng khoảng 4,8 – 12,7 triệu tấn chất thải nhựa xả vào đại dương. Hơn 1 nửa trong số này đến từ các nước Đông Á, trong đó có Việt Nam. Trong quá trình khám chữa bệnh, các cơ sở y tế cũng phát sinh chất thải nhựa. Bộ trưởng Bộ y tế đã có chỉ thị số 08/CT – BYT về việc giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Nhiều bệnh viện đã quyết liệt hơn trong việc thực hiện vấn đề này, trong đó có bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?