THÀNH PHỐ VŨNG TÀU QUY HOẠCH ĐỂ PHÁT TRIỂN THÀNH TRUNG TÂM KINH TẾ VÙNG

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 22,135

Ngày đăng: 21/01/2020

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU QUY HOẠCH ĐỂ PHÁT TRIỂN THÀNH TRUNG TÂM KINH TẾ VÙNG

Luật Quy hoạch được Quốc hội nước ta ban hành năm 2017 trong đó qui định nhiệm vụ của công tác quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố hợp lý không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương trong cả nước triển khai công tác qui hoạch phù hợp với điều kiện tự nhiên - xã hội của địa phương mình, phát triền kinh tế, phục vụ dân sinh. Ghi nhận của nhóm PV THQH tại thành phố biển Vũng Tàu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?