TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA "GIA ĐÌNH TIẾT KIỆM ĐIỆN 2019".

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 12,299

Ngày đăng: 12/01/2020

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA "GIA ĐÌNH TIẾT KIỆM ĐIỆN 2019".

Vào ngày 10/01/2020, Tổng công ty điện lực TP.HCM đã tổ chức lễ tổng kết chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện “ năm 2019. Đây là chương trình được thực hiện nhằm biểu dương những hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm tiêu biểu trên địa bàn Thành phố. Tổng công ty đã chỉ đạo các công ty điện lực tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng tại TP.HCM trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; tạo động lực để việc tiết kiệm điện trở thành thói quen và được người dân tự giác thực hiện .

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?