NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẤU TRANH CHỐNG HÀNG GIẢ

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,558

Ngày đăng: 19/11/2020

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẤU TRANH CHỐNG HÀNG GIẢ

Chi nhánh Trung tâm Công nghệ Chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM được thành lập nhằm mở rộng địa bàn hoạt động một cách sâu, rộng hơn nữa với những chức năng, nhiệm vụ cụ thể, để nâng cao chất lượng trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa, đấu tranh chống hàng giả.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?