THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,740

Ngày đăng: 17/11/2020

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sáng 16/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự thảo nghị quyết sau khi tiếp thu chỉnh lý gồm 11 điều. Việc tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?