TÂY NINH: PHÁT TRIỂN KINH TẾ LUÔN ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG – AN NINH

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,506

Ngày đăng: 01/12/2020

TÂY NINH: PHÁT TRIỂN KINH TẾ LUÔN ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG – AN NINH

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức thành công là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển vượt bậc trong 5 năm tới. Cùng với việc xây dựng Tây Ninh trở thành một tỉnh khá trong vùng Đông Nam Bộ và đến năm 2030 là tỉnh khá trong cả nước, Tây Ninh luôn thực hiện đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?