NGÀY ĐẦU CỦA TÂN BINH TRONG QUÂN NGŨ

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 12,452

Ngày đăng: 16/02/2020

NGÀY ĐẦU CỦA TÂN BINH TRONG QUÂN NGŨ

Với đặc thù là đơn vị huấn luyện dự bị động viên, điều quan trọng đặt ra đối với Đảng ủy - chỉ huy Trung đoàn là phải làm sao nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, đặc biệt là nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ - chiến thuật chiến đấu bộ binh để các chiến sĩ mới sau khi kết thúc khóa huấn luyện tân binh có thể nắm chắc các loại vũ khí trang bị và các kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lí, huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn phải không ngừng học tập, rèn luyện, tự nâng cao trình độ, khả năng huấn luyện, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?