TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 13,258

Ngày đăng: 18/02/2020

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Tại Trung tâm hành chính Tỉnh Bình Dương đã tiến hành tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho toàn thể cán bộ, nhân viên và người dân, kể cả người nước ngoài khi đến liên hệ công việc tại đây … Được biết tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương là nơi làm việc của hơn 65 cơ quan của khối Đảng, chính quyền, đoàn thể và một số đơn vị hành chính sự nghiệp của tỉnh với khoảng 2000 người.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?