HỘI ĐỒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUÂN KHU 7 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,318

Ngày đăng: 14/03/2020

HỘI ĐỒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUÂN KHU 7 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

Năm 2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Bộ Quốc phòng và tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong LLVT Quân khu. Toàn Quân khu đã tổ chức tuyên truyền cho trên 75 ngàn lượt người; 100% đơn vị cấp tiểu đoàn, Ban CHQS quận, huyện, thị xã có Tủ sách pháp luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?