TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG GIỮA MÙA DỊCH COVID-19

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,547

Ngày đăng: 12/03/2020

TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG GIỮA MÙA DỊCH COVID-19

Những hành vi trốn khai báo y tế, tránh cách ly được pháp luật quy định cụ thể như thế nào? Hình phạt ra sao?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?