EVNSPC: 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,589

Ngày đăng: 30/04/2020

EVNSPC: 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đến năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam hoàn thành cung cấp điện ổn định cho các tỉnh miền Nam. Những thành quả mà Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện được trong 45 năm được minh chứng bằng những con số tăng trưởng của nguồn điện năng, lưới truyền tải điện và tỷ lệ người dân thụ hưởng nguồn điện quốc gia.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?