CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 12,130

Ngày đăng: 24/05/2020

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU.

Để nâng cao kỹ năng triển khai ứng cứu khi xảy ra sự cố, cũng như đảm bảo hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp quản lý, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (thuộc Tổng công ty phát điện 3) đã tổ chức buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đặt mục tiêu sau khi hoàn tất buổi diễn tập sẽ nâng cao kỹ năng tác chiến, ứng cứu sự cố tại cơ sở, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?