CỬ TRI NHẬN THẤY VIỆC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CHƯA HIỆU QUẢ

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 12,502

Ngày đăng: 19/05/2020

CỬ TRI NHẬN THẤY VIỆC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CHƯA HIỆU QUẢ

Để xảy ra nhiều trường hợp cán bộ, người làm việc tại cơ quan nhà nước lợi dụng dịch bệnh để trục lời cá nhân, chứng tỏ công tác phòng chống tham nhũng hiện tại chưa có hiệu quả. Đây là ý kiến của nhiều cử tri ở quận Bình Tân, quận 6 trong cuộc họp tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH TP.HCM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?