ĐBQH TỈNH NINH THUẬN LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,405

Ngày đăng: 14/05/2020

ĐBQH TỈNH NINH THUẬN LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH

Trong năm 2019, Công ty điện lực Ninh Thuận đã triển khai thực hiện đầu tư 29 công trình lưới điện trên địa bàn, với tổng mức đầu tư là 122,058 tỷ đồng. Năm 2020, công ty sẽ tiếp tục bố trí kế hoạch vốn để thực hiện thêm 13 công trình lưới điện với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 99 tỷ đồng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?