ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH THUẬN LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 17,345

Ngày đăng: 16/05/2020

ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH THUẬN LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 124/124 xã, phường, thị trấn đã có điện, đạt 100%. Tổng số hộ dân toàn tỉnh có điện đạt 99,73%. Công ty cũng đề nghị đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận kịp thời phản ánh với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tháo gỡ những khó khăn vướng mắc giúp Điện lực Bình Thuận đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành điện triển khai các dự án đầu tư lưới điện cao thế và lưới điện trung hạ thế, đưa vào vận hành khai thác đúng tiến độ đáp ứng cung cấp điện trên địa bàn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?