HẢI QUAN TPHCM THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 GIAI ĐOẠN MỚI

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,397

Ngày đăng: 09/05/2020

HẢI QUAN TPHCM THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 GIAI ĐOẠN MỚI

Những ngày này, ngành Hải quan TPHCM cùng quay cả nước thực hiện nghiêm chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới. Đồng thời, ngành Hải quan TP cũng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan tại cửa khẩu, đảm bảo thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?