TẬP ĐOÀN TRUNG NAM ĐẦU TƯ 66 TRIỆU USD MUA THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,268

Ngày đăng: 09/05/2020

TẬP ĐOÀN TRUNG NAM ĐẦU TƯ 66 TRIỆU USD MUA THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Ngày 07/5/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Trung Nam và Công ty phát triển quốc tế SANY đã tổ chức ký kết ứng dụng công nghệ điện tử trực tuyến kết nối giữa 2 quốc gia hợp đồng mua thiết bị phục vụ các dự án năng lượng tái tạo của Trung Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?