KIẾN TẠO KHÔNG GIAN XANH BẰNG VẬT LIỆU TÁI CHẾ

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,735

Ngày đăng: 26/06/2020

KIẾN TẠO KHÔNG GIAN XANH BẰNG VẬT LIỆU TÁI CHẾ

Với tốc độ đô thị hóa nhanh, những không gian xanh, sạch và đẹp ở TP HCM ngày càng ít lại. Khắc phục tình trạng này, các cấp chính quyền và nhân dân TP HCM đã thực hiện nhiều mô hình thiết thực như vẽ tranh lên tường, làm nhà bằng gạch sinh thái... Mô hình cải tạo những bức tường cũ và trồng cây xanh bằng các sản phẩm bình nhựa đã qua sử dụng là một trong những hoạt động như vậy.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?