TÂY NINH : GƯƠNG THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 12,028

Ngày đăng: 03/06/2020

TÂY NINH : GƯƠNG THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC

Đến nay phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” ở tỉnh Tây Ninh đã lan tỏa sâu rộng trên địa bàn và trở thành việc làm thường xuyên của các thế hệ trẻ trong tỉnh. Đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu học tập rèn luyện và tu dưỡng đạo đức lối sống theo gương của chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Tây Ninh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?